Zorgverzekeraar

[pl_row pagelayer-id=”qt7e7uwmpq8v14e6″ ][pl_col pagelayer-id=”rspftkfhz3ibpgig” col=”12″][pl_text pagelayer-id=”aqvhks49ic5jgjp8″ ]

Zorgverzekering

Vanuit het basispakket wordt een psychologische behandeling vergoed als er

  1. Een schriftelijke verwijzing is van de huisarts naar de GB GGZ met een omschrijving of een (vermoeden van) een stoornis
  2. De verwijsbrief niet ouder is dan 9 maanden
  3. Er daadwerkelijk een diagnose kan worden gesteld.

Met alle verzekeraars is een contract gesloten voor 2020.

In de Generalistische Basis – GGZ zijn de behandelingen ingedeeld in 4 typen:

Kort (K), Middel (M), Intensief (I) en Chronisch (C). Aan het eind van de intake wordt gemeld welk type behandeling u zult krijgen. Dit is hangt samen met de ernst, de complexiteit, het risico en het verloop van de klachten. Afhankelijk van deze indeling zal de behandeling 5 tot 12 sessies in beslag nemen (inclusief intake).


Tarieven Psychologenpraktijk Breukelen 2020

Wanneer de behandeling wordt vergoed door de verzekeraar dient u rekening te houden met het Eigen Risico. Dit is voor 2020 vastgesteld op € 385,=.

Door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de volgende maximale vergoedingen vastgesteld voor 2020:


Kort traject:€ 503,47(294 minuten)
Middel traject: € 853,38(495 minuten)
Intensief traject: € 1.383,65 (750 minuten)
Chronisch traject:€ 1.330,98 (750 minuten)
Onvolledig behandeltraject€ 219,78 (120 minuten)

Let op! Dit zijn maximumtarieven. Met de zorgverzekeraars worden percentages van dit maximale tarief afgesproken. U kunt altijd informeren bij uw behandelaar naar het percentage van vergoeding dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

[/pl_text] [/pl_col] [/pl_row]