Intake

Nadat er een afspraak is gepland zal er een intake plaatsvinden van een of twee gesprekken. Ook kan het zijn dat er enkele vragenlijsten worden toegezonden over uw klachten. Na de intake wordt er een behandelovereenkomst en een indicatie-behandelplan met u doorgenomen.

In de behandelovereenkomst staat dat u akkoord bent met degene die u gaat behandelen, dat u bekend bent met de regels van de praktijk. Ook wordt afgesproken aan wie eventueel gegevens van de behandeling worden doorgegeven (bijv. de huisarts). 

In het behandelplan staat een samenvatting van uw klachten, welke diagnose er bij past, welke behandeling wordt gestart en wat de doelen van de behandeling zijn.

U kunt van de behandelovereenkomst en het indicatie-behandelplan een kopie vragen. De meest gebruikte behandelvorm in de Psychologenpraktijk Breukelen is Cognitieve gedragstherapie. Verder wordt er gewerkt met EMDR.