Doorverwijzing

Soms wordt besloten, in overleg met de betrokkene, om door te verwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ), wanneer de klachten ingewikkeld of hartnekkig blijken, of eerder voortkomen uit de persoonlijkheid, dan uit de omstandigheden.

Er wordt doorverwezen naar een GGZ instelling, zoals Altrecht ,Psymens of de Lievengoedkliniek in Bilthoven. Voor verslavingen wordt doorverwezen naar de Jellinek kliniek of Trubendorffer. Ook wordt er samengewerkt met een aantal vrijgevestigde psychotherapeuten.

In de Psychologenpraktijk is geen mogelijkheid voor crisisopvang, ook dan wordt er doorverwezen. Mocht er snel hulp geboden moeten worden neem dan contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst van Altrecht (030-2308888).