Waarneming

In geval van afwezigheid door vakantie of ziekte wordt op de voicemail van de praktijk aangegeven bij wie cliƫnten die onder behandeling zijn terecht kunnen indien hun situatie daar om vraagt. Het telefoonnummer is 0346-264169. Anderen worden verwezen haar hun huisarts of de huisartsenpost en/of crisisdienst. Zie pagina: Doorverwijzing.